Tåsjöberget är med sina 635 meter över havet Ångermanlands högsta punkt, liksom sjön Tåsjö som är Ångermanlands största sjö.

Vår, sommar och höst finns det gott om vackra och sköna naturupplevelser i vandringsslingorna på ”Berget”. På vintern finns det längdskidspår med otroliga naturupplevelser och formationer av snö i olika längdslingor, 4 km till 11 km. Det finns goda möjligheter för träningsläger i variationsrik terräng, backträning, mjuk mark och vägar av olika karaktär.

Tåsjöberget har mycket historia, en av dem är:

Sägnen om Jätten Tå och Rikhilda

Inne i Tåsjöberget är det gott om silver och koppar, men ett kvinnligt ”rå” enligt somliga, eller en ”jätte” eller ett troll enligt andra, bevakar det, så att ingen kommer åt skatterna där.

Jättarna umgingos med varandra, de liksom vi. Så gjorde en jätte, som bodde i Tåsjöberget, och en jättinna, som hade sin hemvist i ett berg söder om Flåsjön.

Jätten hette Tå, och efter honom har Tåsjön sitt namn; hon hette Rikhilda och efter henne har berget, där hon bodde kallats Rikkelsberget. Det ligger ett stycke väster om Hafsnäsbyn.

De brukade om jul- och andagsnatten gästa varandra. Då körde de med älgar, på vilka de bundigt var sins församlings kyrkklocka som ”lokbjällra”. På julnatten for Tå till Rikkhilda och följande natt hon till honom. Det var festligt då, kan man tro, hos dem. Man kunde höra hur det glammades och spelades inne i bergen och dansades på kopparkittelbottnar. En gammal kvinna, Marja, lärde sig låten som de spelte, och gamla spelmän ha kunnat den efter henne, men nu är den förgäten.

Det är därför jätten Tå finns hos oss på Tåsjöberget, han bor ju här liksom ni…..